Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Chci vypadat jako Barbie

„Od zítřka nejím"! Tuto poznámku slyšíme v dnešní době v nejednom dámském kolektivu. Ať jsou ženy v kterémkoli věku, touží po krásném a štíhlém těle. Bohužel se setkáváme s tím, že o dietách mluví již osmileté dívenky.

Velmi kritickým obdobím je dospívání, kdy tělo dosahuje výrazné proměny a jedinec hledá svoji identitu a fyzická přitažlivost hraje velmi podstatnou roli. Subjektivně je důležitá reakce okolí. Ta bývá u dívek v souvislosti s jejich tělesnými změnami nápadnější.  Je to věk různých výstřelků a to se týká také jídla. Charakteristická je obrana proti rodičovským příkazům, vzor a svéhlavost.

Postoj rodičů

Jaký postoj by měl rodič v této situaci zaujmout?  Bohužel žádný jednotný a jednoduchý postup neexistuje. Nejdůležitější ze všeho je však umění naslouchat a především komunikovat. Je třeba rozeznat zda dívka zjevně hubnout potřebuje nebo se pouze srovnává s někým štíhlejším. Jestliže dívku sužují spíše obavy z dospívání, je třeba ji ujistit, že nastávající změny jejího zaoblujícího se těla jsou známkou přeměny v ženu a to se nestane ze dne na den. Maminky by měly se svými dcerami pohovořit také o svých mindrácích a komplexech, které měly  zamlada a připomenout si své dospívání. A co když se dcera jen ušklíbne a zavře do svého pokoje? Je to naprosto normální reakce z které bychom neměli dělat nějaké unáhlené závěry. Dospívající potřebuje hledat jistotu a pomoc v době, kdy člověk ještě neumí mít rád sám sebe.

Somatický vývoj v období puberty

Puberta je charakteristická tzv. druhou strukturální změnou postavy, která je charakteristická zvýšením tělesné výšky a hmotnosti mění se proporce obličeje. V důsledku zvýšení tvorby hormonů (pohlavní hormony ženské - estrogen a progesteron, mužské - testosteron a androsteron) se rozvíjejí sekundární pohlavní znaky (ochlupení, ňadra, změna hlasu atd.). Somatické změny v pubertě bývají často provázeny dočasným poklesem v oblasti senzomotorických schopností a to především obratnosti a vytrvalosti, popř. i síly, což pokud s e stane předmětem kritiky (zesměšnění se), může vést k odklonu zájmu o pohybovou aktivitu. Na posuzování vnějšího zevnějšku působí především aktuální ideál krásy.

Emoční nevyváženost

Hledání vlastí identity je na jedné straně poznamenáno určitým osamostatňováním se, avšak přetrvává citová nevyrovnanost a labilita, zvýšená dráždivost a snížená sebekontrola, která se promítá do výkyvů emočních stavů, které jdou často z extrému do extrému. Střídá se optimistická a veselá nálada se sklíčeností a uzavřeností do sebe. Také sebehodnocení je poznamenáno celou řadou omylů, hodnocení ostatních bývá kritické a nároky na okolí někdy zcela zdánlivě převyšují požadavky kladené na sebe. Sebeúcta je poměrně labilní, projevuje se vztahovačnost a zvýšená citlivost na kritiku a také se projevuje sklon nepřijímat žádné kompromisy.

Raději příliš nevtipkujte

Dříve než si začnete svou dceru dobírat poznámkami o jejím těle a o tom, že se zbytečně podceňuje, musíte si uvědomit, že právě prožívá velký zmatek. V tomto období není nikdy dost diplomacie a trpělivosti! Mějte na paměti, že puberta je něco jako exploze, a proto se snažte svou dceru chápat a pomáhejte jí. Každá dívka prochází jiným tělesným rozvojem. Některé jsou trochu napřed a není divu, že se neustále mezi sebou srovnávají. Výsledkem bývá často konstrukce nereálných a také negativních představ o sobě samotné a svém sebevědomí.

Co dělat, když si dospívající dívka myslí, že je tlustá?

 • Zkuste poodhalit co se za těmito starostmi skrývá (láska, kritika vedoucí v tanečním kroužku, srovnávání s manekýnkami atd.).
 • Podívejte se na graf BMI a porovnejte skutečný stav věci.
 • Dieta není to správné řešení a ve svém důsledku působí spíše kontraproduktivně.
 • Zachovejte klid a k revoltování se postavte s chladnou hlavou.

Chci vypadat jako máma

Není pochyb o tom, že tím, kdo nesporně ovlivňuje stravovací návyky celé rodiny  a především dcery je matka. Je to především proto, že ona je v rodině tím, kdo přebírá zodpovědnost za nákupy a jídlo. Matka je také první osobou, se kterou se její dcera ztotožňuje, aby si vybudovala a potvrdila svou  ženskou identitu. Být matkou nás tedy staví do role vzoru, kterému se snaží dcera porobovat. V případě, že naše dcera neustále slyší, jak si stěžujeme na své tělo a snažíme se zhubnout, hrozí, že tento vzorec chování převezme a bude mít stejnou tendenci podceňovat svoji postavu a současně přeceňovat význam fyzična. Současné výzkumy poukazují na to, že mnoho holčiček se zajímá o štíhlost postavy již počátkem školní docházky. Děti začínají vnímat štíhlé vzory jako pravidlo, kterým je potřeba se řídit. Sice to nedokáží vyjádřit slovy, ale už vnitřně cítí, že být štíhlá přináší určité výhody. Je také prokázáno, že baculatější holčičky daleko více podceňují svojí inteligenci.

Moc reklamy

Za přijetí štíhlosti za vzor krásy nemohou pouze matky. Bohužel se nemůžeme bránit televizním reklamám, módnímu průmyslu ani kosmetickým firmám, které  udávají módní diktát. A tak postupně aniž bychom si to sami uvědomovali preferujeme tu nebo onu značku a chceme vypadat stejně krásně (nebo alespoň podobně) jako žena v módním časopise a jídlo se pro nás stává strašákem číslo jedna.

Přístup k jídlu

Pokud chceme naše dcery uchránit před anorexií a jinými poruchami příjmu potravy, měli bychom se sami zamyslet nad naším vlastním přístupem k jídlu, který pokud si nedáme pozor může ještě zvýšit stravovací hysterii. V naší domácnosti by mělo být rozumné  místo pro všechny potraviny, dokonce i pro sladkosti. Podstatné je vyvarovat se jakýchkoli extrémů. Jestliže se po každém stoupnutí na váhu chytáme za hlavu a bědujeme a máme tendenci démonizovat všechny potraviny, které způsobují tloustnutí, vedeme dlouhodobé a nekonečné diskuze o vlastním vzhledu, je to známka jisté idealizace fyzického vzhledu a také naší vnitřní nezralosti.

Dcera jako rivalka?

V některých extrémních případech se stává, že matky vyžadují od nejútlejšího věku své dcery, aby si hlídala své kilogramy ze strachu před možnou budoucí obezitou. Bohužel výsledkem takové strategie bývá pravý opak - úpěnlivý boj s váhou. Extrémní omezení vyvolávají u dítěte zvýšenou touhu po zakázaných potravinách. Matky by měly pochopit svůj vlastní postoj ke štíhlosti. Neskrývá se za tím strach ze stáří nebo pocit rivality vůči vlastní dceři?

Někdy až zbytečná hysterie

Svůj velký vliv na přístup ke stravování má také atmosféry ve které stolujeme. Jestliže je rodinné prostředí uvolněné a přátelské, je také náš přístup k jídlu zcela přirozený. V některých životních obdobích se stává, že se musíme v jídle více sledovat a dívat si na nějaké potraviny více pozor, ale jakákoli omezení by neměla zatěžovat atmosféru společných jídel. Mnohdy zůstává nezodpovězenou otázkou, zda se jedná opravdu o ty nešťastné nadbytečné kilogramy. Není za tím pouze touha po pochvale nebo pokroucený vliv vzorů v našem okolí? Z psychologického pohledu se může za urputnou snahou být štíhlá skrývat odmítnutí přijmout samu sebe - takovou jaká opravdu jsem (přijmout svou ženskou přirozenost).

Nuda

Velká část dospívající mládeže má problémy s neustálým uždibováním kousků jídla a snaží se tak zaplnit svou duševní prázdnotu a potěšit své smysly. Takové chování ještě nemusí znamenat bulimii. V době dospívání procesy, které řídí pocit hladu a nasycení mohou být vychýleny z rovnováhy a dochází k přechodným poruchám. To vysvětluje prudké návaly haldu, které přicházejí v kteroukoli denní nebo noční dobu a narušují zaběhaný stravovací rytmus. V takovém případě se dospívající vrhá na jakoukoli potravu, protože se nemůže dočkat doby nejbližšího jídla. Neustálé mlsání také může souviset s pocitem nudy. V období puberty člověk touží po mnoha věcech a neví, jakým způsobem je má získat. A tak zcela mimoděk a bezmyšlenkovitě pustí jednou rukou televizi (je jí jedno na co se dívá), druhou jí jogurt nebo rýžový chlebíček a takto stráví třeba  několik měsíců. Poté jí vyhládlé tělo nutí doslova vybílit lednici, dívka se nacpe a slibuje si, že začne zdravě jíst. V opačném případě si řekne, že nic nemá cenu a agresivitu k sobě obrátí ve formě jídla a tím se bludný kruh uzavírá.

Bulimie

Od prudkých a extrémních diet je jen krůček k bulimii. Dívky, které mají oslabenou psychiku mají často problémy s jídlem. Mezi mlsáním a bulimií je propastný rozdíl. Bulimie je typická svými krizovými stavy, které se v nezměněné podobě odehrávají podle stále stejného scénáře. Nejprve se jedná o nekontrolovatelné spolykání velkého množství jídla v rekordním čase. To se odehrává zpravidla mezi pravidelnými jídly a potají, často s následným vyprázdněním obsahu žaludku za pomocí zvracení nebo projímadla. Tento stav není vyvolán nezvládnutelným hladem, ale spíše nutkavým pocitem frustrace. Bulimičce na chuti jídla nezáleží, je schopna spořádat hrnec studené zelňačky nebo celou vánočku pouze, proto aby se naplnila. Nejedná se o potěchu z jídla (jako je tomu u mlsání). Bulimický záchvat končí bolestivým stavem, při němž dívka buď usne, nebo ji to nutí ke zvracení. Vždycky jí je pak velice špatně, cítí se provinile a opovrhuje sama nad sebou. Situace se však později opakuje a přetrvává neschopnost ovládnout svá nutkání ke vztahu k jídlu.

Anorexie

U anorexie se jedná o opakované odmítání potravy. Anorektička chce ovládnout své tělo a vytvoří si k jídlu zvláštní vztah, který přímo s maniakální pečlivostí udržuje a rozvíjí. Výsledkem je značné vyhladovění, které může být v krajním případě životu nebezpečné. Dospívající dívka, která takto hladoví nikdy nedojde k názoru, že je štíhlá, tak jak si přeje. Na své tělo má zcela nerealistické požadavky. Toto špatné zacházení s vlastním tělem je příznakem nesmírného psychického utrpení. I když anorexie a bulimie jsou dva zcela odlišné typy patologického chování, mohou se vyskytnout i současně. Stává se, že dívka se po období extrémního omezování v jídle už nedokáže ovládat a podlehne záchvatu bulimie. Nebo si naopak zato, že hodně jedla, za trest naordinuje radikální odříkání. Jakmile zjistíme jednu z těchto poruch je nutné obrátit se co nejdříve na lékaře.

Televize

U televize bychom neměli trávit zbytečně mnoho času. Je velice zrádné pokud dospívající mají ve svém pokoji vlastní televizi, protože dospívající tak může v tichosti a bez pohybu likvidovat zásoby sušenek pro celou rodinu. Veďte své děti k tomu, aby si uměly mezi televizními programy vybírat a ne náhodně chaoticky přepínat kanály. Také je podporujte k tomu k různým aktivitám, aby neseděly doma často samy a znuděné. Možností je určitě mnoho.

Jednoduchá a základní pravidla

 • Podávejte pravidelně hodnotné a rozmanité pokrmy.
 • Nepodceňujte význam snídaně (nehltejte ve spěchu, nechoďte do práce s prázdným žaludkem).
 • Snažte utvořit rodině zvyk a udělejte si na jídlo čas. Pokud se člověk soustředí na vychutnávání jídla, sní toho daleko méně.
 • Jakmile usedáte ke stolu, snažte se vypnout televizi.
 • Nikdy nenuťte nikoho dojídat, když nemá hlad.
 • Nesetrvávejte ve vleku hotových jídel, protože často obsahují velké množství tuku, soli nebo cukru.
 • Pijte dostatečné množství tekutin.
 • Zvyšte tělesnou aktivitu.
 • Jezte dostatečné množství čerstvé zeleniny.

Potrava jako palivo

Potrava je to co dáváme svému tělu, abychom se cítili dobře. Pokud dáváme tělu látky, které potřebuje a naučíme se poslouchat své tělo, vyhneme se celé řadě zdravotních potíží. Je nesmírně důležité, aby si rodiče při prosazování zásad správné výživy udrželi také zdravý rozum. Dospívající mají velmi často tendenci svádět na tělesnou váhu všechny své problémy a předpokládají, že se všechno vyřeší až zhubnou. Z této iluze bychom je však měli vyvést. Je důležité ukázat přijmout samu sebe „tady a teď".

autor: - bb -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Potravinové alergie

Potravinové alergie Není ojedinělé, že i když je dítě plně kojeno, může trpět alergií. Miminku totiž může vadit i nepatrné množství alergenu, které se mu dostane z potravy matky prostřednictvím mateřského mléka. celý text

Dětské zlozvyky

Dětské zlozvyky Dětské zlozvyky k dětem patří a jsou poměrně běžnou záležitostí. Samy o sobě většinou přinášejí dětem uklidnění při napětí, úzkosti, strachu, nejistotě a můžou taky vyjadřovat vztek, zklamání nebo nudu. Zlozvyky jsou, zvláště pokud trvají delší dobu, určitou formou neurózy. celý text

Odměna a trest

Odměna a trest K čemu vlastně slouží trest? Trest má potlačit nebo odstranit nesprávné chování dětí a vést je ke správnějším rozhodnutím. Nejefektivnější jsou předem stanovené a dobře připravené tresty. celý text

Krása hladké kůže

Krása hladké kůže Odstraňování chloupků se stalo součástí pravidelné péče o pokožku u více než 60% Češek. Největší péči odstraňování chloupků věnují Francouzky, Italky a Španělky – až devadesát procent z nich. Nejrozšířenějším způsobem likvidace chloupků je klasické mokré holení. Upřednostňuje ho 36 procent žen. celý text

Česnek pro zdraví

Česnek pro zdraví Česnek fialový, bílý či růžový, všechny příznivě působí na zdraví. Abychom to ale s tímto lékem nepřeháněli, česnek silně útočí na náš čich. V lékařství se česnek užívá asi 5000 let. Považuje se za jednu z nejvšestrannějších a nejúčinnějších bylin v celé rostlinné říši. Staří Řekové česnek přezdívali „páchnoucí růže“. celý text

Diskuse k článku

Zatím nikdo nevložil příspěvek. Buďte první.

© Doktororonline.cz | Reklama