Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Dotazy lékaři

Téma - Drogy a alkoholismus

Dotaz uživatele:

Poraďte, prosím...(pokračování)

Vážený pane doktore Zahradníku,
ráda bych Vás poprosila , abyste se Vy osobně vyjádřil k dotazu "Poraďte, prosím..." (ze 4.1.2003).Když budete postupně pročítat řádky, pochopíte, že celý dotaz jsem původně adresovala Vám (v textu je oslovení "pane doktore", nikoliv "paní primářko"), protože mi nejsou známy žádné skutečnosti, které by Vám mohly bránit ve Vaší - věřím - zcela nezaujaté odpovědi.
Není potřeba se vyjadřovat k následné "diskusi", která vlastně už dnes jaksi "neexistuje", protože byla šikovně vymazána ze světa.Jsem ráda, že existuje vynález zvaný tiskárna.Nemohu za to, že se k dané problematice vyjádřili někteří čtenáři této stránky.Nikoho z nich jsem k tomu nenaváděla a jejich dotazy a komentáře jsou tedy svobodným vyjádřením jejich myšlenek, což je u nás snad pár let už povoleno.Odpusťte mi teď, prosím, můj vlastní názor, pokud se přímo neshoduje s názory lidí, pečujících o tuto stránku.Za odpověď primářce MUDr.J.P., Ph.D. děkuji, záměrně ke slovu "odpověď" nevolím žádný přívlastek, neboť to vše tady už bylo Pavlem, Jirkou a Maxalou řečeno.Děkuji také za to, že má paní doktorka tak velké starosti o "mé trápení", ale ve skutečnosti TO TRÁPENÍ nemám já, ale můj manžel.Z její odpovědi, kdy svou údajnou "mlčenlivostí" a "přihlášením se k textu" udělala ze zcela anonymního příběhu případ dosti konkrétní (a to bez souhlasu zúčastněných osob!), čpí minimálně neprofesionalita.Zároveň jí ale děkuji, že mi opět potvrdila, že manžel je velmi pravděpodobně jejím klientem, tudíž se ve velké míře přihlásila i ke své vlastní zodpovědnosti.Emoce ("trápení a zlost" - dle slov p.primářky) NEJSOU zdaleka nejvyšším článkem determinujícím mé chování.Emoce si nechávám pro výjimečné příležitosti s výjimečnými lidmi.Moc dobře vím, že spory klientů s lékaři patří na jiná místa - nezávislému orgánu České lékařské komory.Spíše by mě velmi zajímalo, jaké emoce a důvody paní primářku asi vedly k napsání právě této odpovědi, korunované navíc vymazáním kritik jejího postupu čtenáři Pavlem a Maxalou.Berte to jako řečnickou otázku, prosím...Musím přiznat, že jsem tímto postupem zaskočena, ne-li konsternována.Připomíná mi to intriky starého režimu, kdy - co neodstranily doly, věznice pro politické vězně, to "uklidili" houževnatí a motivovaní psychiatři.Pevně věřím, že dnes jsme ve společnosti o kousek dále a podobnost tohohle příběhu je jen ryze náhodná.Přesto nevycházím z údivu, jakým směrem se vydala odpověď na tak neutrální a intimní půdě, jakou je veřejná stránka na pomoc lidem.S politováním však konstatuji, že toto překvapení není první, ale přesto za reakci paní doktorky děkuji, neboť nejenom můj pohled na celý případ zase sama svým vyjádřením posunula o kousek dál...
Jsem také lékařka, pediatr - neonatolog - a vím, že obor, který jste si zvolili (psychiatrie), je oborem VELMI NÁROČNÝM , ne-li jedním z nejnáročnějších.Nestačí kouknout do krku, sáhnout na břicho, pak odebrat pár kubíků krve pacientovi, vzít moč a nějaký výtěr, abychom měli naši pracovní diagnosu podloženou i objektivně.Váš obor je velmi subjektivní, a proto je tolik nebezpečné být jakkoliv zaujatý nebo se k věcem, do kterých jsem jakkoliv zamotán, vůbec vyjadřovat.Ale na druhé straně se tímto nelze ohánět a svůj podíl zodpovědnosti je nutno hrdě nést.Jsem v praxi už nějaký rok a i mně se samozřejmě stalo, že jsem třeba na začátku léčby nezvolila hned tu správnou diagnosu, někdy to vlastně ani nelze...Ale právě důsledná observace a nezaujaté kontroly pacienta mohou vést k nápravě.Jistě zde zabírá své místo i pokora, kdy, ač vnitřně zahanbená, spolknu svou dávku ješitnosti a obohacena o další zkušenosti se raduji z toho, že jsem někomu skutečně správně pomohla...
Vězte, že v tuto chvíli by mi asi kterýkoliv psycholog či psychiatr odpustil jistou míru emocí a vnitřní lability, protože je to dne právě 12 dní, co mi manželem byl neočekávaně vyzvednut můj nezletilý syn ze školky a odvezen na mně v současné době neznámé místo jeho nového bydliště a tam někam umístěn do školky.Snažím se všemožnými regulérními řešeními co nejdříve dítě dostat k sobě, protože ač vím, že můj muž ho velmi miluje a záměrně by mu snad nikdy neublížil, nenachází se podle mého soudu teď v kondici a rozpoložení, které by jakkoliv prospívalo našemu dítěti či garantovalo jeho bezpečí.Jeho jednání je v současné době příliš zkratkovité, nekritické, nezodpovědné, bez náhledu na důsledky páchaných činů, vedených buď touhou po pomstě (v případě plného zdraví) nebo duševní nemocí.Jistě však nelze vyloučit ani , byť malou, pravděpodobnost event. podílu organicity, čímž se v podstatě (při časovém prodlení vyšetření) dostává do nebezpečí i otec mého syna.S dítětem mi za celou dobu umožnil pouze třikrát asi minutový telefonický kontakt...a jakékoliv dohodě není nakloněn....ten krátký telefonát navíc "využil" ve svůj prospěch.Říkala jsem svému chlapečkovi, že mu posílám "pohlazení, políbení a až ho uvidím, dám mu masáž" - dítěte se následně asi začal vyptávat, co to vlastně ta masáž je a pak mi napsal textovou zprávu:"Co je to za masaz? Ty ho zneuzivas? M... mi to nechce rict a je zarazeny..." Sami si udělejte obrázek, jakým asi "výslechům" v rukou dříve popsaného člověka, může být vystaveno mentální zdraví mého dítěte.V jeho 6-ti letech ho otec postavil před otázku, zda chce žít s mamkou nebo s taťkou...z pediatrického hlediska konstatuji, že jde ze strany mého bývalého partnera o "nevědomou demolici" šestiletého rozoumku a dušičky.Při dnešním telefonickém rozhovoru jsem synovi řekla:"Ahoj, tady maminka..."...šokoval mě otázkou:"Která maminka? Já mám dvě maminky..." - k vysvětlení dodávám, že manžel sotva 6 týdnů žije s novou partnerkou...
Soudy a státní instituce pracují neskutečně pomalu - je to až trestuhodné.Jen vybrat soudní znalce jim trvá už více než 2 měsíce ! Vyzývám proto nejen Vás, vážený pane doktore, ale všechny, kteří se kdy s podobnou kauzou setkali, P O R A Ď T E , P R O S Í M !!!
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří se již vyjádřili a i těm, kteří (ač dříve selhali) možná ještě (manželovi) pomohou...Děkuji.

Odpověď lékaře:

k Vašemu dotazu a žádosti o pomoc ve věci, kterou popisujete, si dovoluji uvést následující stanovisko: mám za to,že Vaše nynější situace je velmi komplikovaná a tíživá a je srozumitelné,že hledáte podporu.V dotazu rovněž naznačujete,že pomoci,kterou byste očekávala,se Vám zatím nedostalo.Možná,že je tomu tak proto,že nabídnout rychlé a účinné řešení – alespoň prostředky dostupnými psychiatrům či psychologům – je značně obtížné,což nemusí být způsobeno jen opatrností či nezájmem těchto terapeutů.

V dotazu poměrně podrobně popisujete některé momenty,které Vás vedou k tomu,že uvažujete o možnosti,že u manžela propukla psychotická porucha.Psychóza se obvykle projevuje porušením či ztrátou kontaktu pacienta s realitou – výsledkem jsou projevy (např.poruchy myšlení či vnímání) ,které se stávají jakoby nesrozumitelnými či nemotivovanými z pohledu okolí. Máte samozřejmě pravdu v tom,že posuzování může být zatíženo značnou mírou subjektivity.Toho jsou si psychiatři i psychologové dobře vědomi – právě proto se v případech,kdy o možnosti vzniku psychózy uvažují,snaží získat co nejvíce informací o situaci,aby mohli stavu lépe porozumět. Přece jen se zdá,že ve Vašem sdělení nejsou uvedeny některé okolnosti,které by mohly hrát významnou roli – například není zřejmé,jaké povahy byly konflikty před koncem manželství,které vedly manžela k podání žádosti o rozvod; jaké byly vztahy mezi manželem a Vašimi rodiči ,resp.Vaším otcem v průběhu manželství, zda měl manžel kupříkladu pocit,že Vaši rodiče zasahují určitým způsobem do Vašeho manželství apod. – zda lze tedy současnou situaci vnímat jako vyostřené pokračování konfliktu mezi vámi a zda chování manžela má určitou kontinuitu či zda došlo k náhlému zlomu. Ve Vašem sdělení jsou i momenty,které hovoří proti Vaší úvaze: i když nemáme podrobné informace,zdá se,že nynější partnerka manžela zřejmě po 6 týdnech soužití nezaregistrovala projevy psychické poruchy, stejně tak zřejmě chování manžela není natolik narušeno,aby se projevilo při jednání opatrovnického soudu (lze předpokládat,že pokud by soudkyně zaregistrovala nápadnosti v projevu manžela,vyhověla by návrhu na soudně znalecké přezkoumání promptněji) či aby zpochybnilo podporu,které se manželovi dostává od jeho rodičů.Samozřejmě,že podobné úvahy mohou být – vzhledem k absenci podrobných informací – jen velmi obecné.

Pokud se týká angažmá psychiatrů či psychologů v uvedené záležitosti: i kdyby psycholog či psychiatr dospěl k závěru,že lze uvažovat o probíhající psychóze (jak vyplývá z předchozího,mám za to,že pro podobnou úvahu nám prozatím chybí dostatek informací),i tak nejsou jeho možnosti nijak velké. Jak jistě víte, ambulantní psychiatrické či psychologické vyšetření může nařídit pouze soud – nejspíše v rámci znaleckého vyšetření.Je samozřejmě pravda,že tato procedura je poměrně zdlouhavá a nelze od ní očekávat rychlou intervenci.Psychiatr ani psycholog ale sami nemají žádné možnosti,jak přimět kohokoliv proti jeho vůli k vyšetření. Ze zákona vyplývá dále jen možnost nedobrovolné hospitalizace pacienta trpícího psychickou poruchou za předpokladu,že v důsledku psychické poruchy či intoxikace ohrožuje své okolí nebo sám sebe, přičemž ohrožení musí být aktuální a zjevné – nestačí pouze obecný odkaz na ohrožení v minulosti. Nezdá se,že by – na základě dostupných informací – bylo možno ve Vašem případě tohoto ustanovení využít. (Možná, že si pamatujete na relativně nedávný případ publikovaný v médiích, kdy rozvádějící se manžel upozornil praktickou lékařku na to,že manželka deklaruje úmysl zabít sebe i děti,o které se starala. Lékařka nařídila převoz manželky do psychiatrické léčebny za asistence policie,přičemž přijímající lékařka neshledala žádné příznaky psychické poruchy. Žena se vůči použitému postupu odvolala k soudu, který jí dal za pravdu a postup prohlásil za nezákonný).

Domnívám se,že právě my – lékaři – máme často tendenci řadu problémů medicinizovat – tedy formulovat je jako projevy poruchy zdraví a takto s nimi rovněž zacházet – tedy „ordinovat léčbu“. Tento přístup má jistě své opodstatnění,ale rovněž řadu úskalí – je třeba si uvědomit,že k řešení řady problémů (byť i částečně se dotýkajících oblasti medicíny) nám chybí nástroje a prostředky. Současně se medicinizací do značné míry vzdáváme jiných možností, které máme k dispozici – je známo, že převzetí problému do kompetence medicíny vede současně k dezaktivaci ostatních institucí, které by se na řešení situace mohly rovněž podílet. Ve Vaší situaci bych Vám tedy zřejmě doporučil, abyste se pokusila urgovat soud tak,aby znalecké vyšetření – ať již manžela nebo všech členů rodiny – proběhlo co nejdříve. Pokud se budete cítit manželovým chováním ohrožena, informujte policii. Myslím si, že by nebylo od věci, kdybyste sama navštívila psychiatra či psychologa a situaci s ním podrobněji probrala – je pravděpodobné,že by se Vám společně podařilo více porozumět tomu, co a proč se v současné době děje, než jsem schopen za dané situace já.

Děkuji Vám za důvěru, se kterou jste se na mne se svým problémem obrátila a doufám, že se Vám nakonec podaří najít takovou cestu, která povede k uspokojivému řešení Vaší situace.

Zpět na přehled dotazů

Slunečnicové brikety

PřihlášeníZapomenuté heslo

Diskuse

03.06.2020 22:21 | Aneta

Koupím od vás adipex jste z Prahy? ...

03.06.2020 21:36 | Marek

Mam na prodej...

03.06.2020 20:22 | Ivana

Nabízím vermox, lek na roupy. siplava@seznam.cz...

03.06.2020 20:20 | Ivana

Nabízím xenical, lek na hubnutí. siplava@seznam.cz...

03.06.2020 19:40 | Martina

Koupim leky na spaní ...

03.06.2020 19:35 | autor milan

dobrý den prosímvas najde se někdo kdo my prodá vendal retard 200mg vezmu i výce beden najednou děkuji ...

03.06.2020 18:43 | Karolina

Dobry den, pokud mate nekdo zajem ozvete se na @. Pouze seriozni lide. Dekuji...

03.06.2020 18:36 | m

Mabron 200mg + Tramal kapky....

© Doktororonline.cz | Reklama