Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Dětská kresba

Podle toho jak se jedinec od ranného věku vyvíjí, tak se spolu s ním vyvíjí í dětská kresba, a to bez ohledu na jeho umělecké vlohy. I když se nám může zdát, že je kreslený výtvor málo zdařilý až neobratný, nemusí to být vždy příznakem duševní zaostalosti. Ke každému věku patří specifický vývoj kresby a v podstatě se jedná o proces, který má několik stádií.

První stádium

Jakmile dítě drží poprvé tužku a nakreslí svou první čáru, je to pro něj vždy velký zážitek. Toto období experimentů, kdy výsledkem je málo koordinovaná čmáranice se postupně vyvíjí a dítě si začíná uvědomovat jakým způsobem čmárání vlastně vzniká. Podstata je v rozvoji motorických pohybů v ramením a zápěstním kloubu. Zhruba ve třetím roce věku dítěte začínají vznikat jakési prvotní obrysy.  První tvar, který dítě nakreslí má kruhovitý tvar. První kruh může dítě použít i k nakreslení celé postavy. Mezi třetím a čtvrtým rokem se kreslení lidské postavy stává hlavním dětským tématem.

Období mezi pátým a šestým rokem

V tomto období dochází postupně k oddělování dětských zážitků od reality. Dítě kreslí více podle svých představ a ne podle předlohy a začíná objevovat znaky realistické kresby. Dítě ještě zapomíná na krk a také proporce hlavy, trupu a končetin nejsou v souladu. Hlava je stále tím nejvýznamnějším, a proto také bývá větší než trup. Od šesti let věku dítěte se kresba začíná velice zlepšovat a formální znaky postavy se výrazně lepší.

Období mezi sedmým a osmým rokem

Dítě v sedmi letech dokáže postupně zkreslovat tělesné proporce a kreslí už i krk a celkově přibývají detaily. Kreslené figurky už také bývají oblečené. Dítě také dokáže rozlišit mužskou a ženskou postavu. Od osmého roku dítěte se začíná významně měnit technika kresby a tělesné proporce kreslených postav jsou  výraznější. Začíná se také objevovat náznak kresby z profilu.

Období mezi devátým a desátým rokem

V devíti letech dokáže dítě zakreslit pohybující se lidskou postavu. Děvčata jsou při kreslení pečlivější a také lépe vystihnou nakreslit detail. Dítě kreslí přesně podle toho, jak se mu daný předmět jeví a ne podle toho, jak daný předmět vypadá. Mezi desátým a jedenáctým rokem vývoj kresby dětské postavy končí a zájem o kreslení se začíná snižovat.

Význam dětské kresby z hlediska diagnostiky

Podle kresleného obrázku, které dítě namaluje, můžeme posoudit psychický stav dítěte, jeho úroveň jemné motoriky, soustředěnost, temperament a také i stupeň emočního prožívání. Pokud má dítě nakreslit nějaké téma, např. svou rodinu, lze zjistit jak vnímá rodinné vztahy dítě a jaké jsou vazby uvnitř rodiny. Právě z těchto důvodů se využívá tématická kresby v dětské psychologii. Kresba je důležitým ukazatelem vývoje rozumových schopností, dovedností a vizuálního vnímání.

Kresba na počátku školní docházky

Jakmile dítě začíná chodit do školy, začíná se rozvíjet jeho vnímavost a dítě získává postupně celou řadu nových zkušeností. V průběhu dalšího vývoje narůstá počet detailů, zlepšuje se přesnost provedení, postavy jsou lépe propracované. V období dospívání začínají být děti nadmíru kritické a přestávají být se sebou spokojené. Kreslený projev již není tak spontánní a dospívající mají snahu spíše někoho napodobovat než aby se snažili o vlastní styl. V tomto období již nelze používat kresbu jako diagnostickou metodu k posouzení úrovně poznávacích schopností.

Úzkostné a neurotické dítě

Děti neurotické a nadmíru úzkostné jsou nejisté při kreslení lidské postavy. Kreslí málo výrazně a mají tendenci opravovat již nakreslené čáry. Jestliže dítě trpí lehkou mozkovou dysfunkcí jeho kresba je toporná, těžkopádná a tělesné proporce nakreslených postav jsou dost asymetrické. Kresby jsou charakteristické zrakovou a pohybovou nekoordinovaností, poruchou koncentrace, myšlení i vnímání. Kresba mentálně postižených dětí je charakteristická jednoduchostí kresby a současně velkým počtem nepodstatných detailů. Také se významně liší stupněm zaostalosti a  opožděnosti.

Diagnostické užití dětské kresby

Kresba lidské postavy (měřítkem inteligence)
Tématická kresba (posuzuje vývojové hledisko,  dítě kreslí např. dům, strom, člověk, rodina, zvířata, volná kresba)
Kreslené a písemné testy ( obkreslování tvarů, celá postava, obkreslování geometrických tvarů, kresba prsty, písmo)
Pokud se provádí zkoumání kresby k výzkumným účelům, je potřeba hodnotit kresbu nejlépe dvěmi posuzovateli.

autor: - bb -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Zápal plic u dětí

Zápal plic u dětí Zápal plic neboli pneumonie je infekční onemocnění, které může vzniknout v důsledku dýchacích potíží. Na vzniku zápalu plic se podílí bakterie, viry a plísně. Toto onemocnění si tedy dítě nemůže přivodit jen z nachlazení, promočení apod., jedná se totiž o onemocnění, které je nakažlivé. celý text

Děti a televize

Děti a televize Velká část dětské populace tráví svůj volný čas u svých počítačů nebo u televize. Děti jsou ovlivňovány reklamou na sladkosti, nápoje a chipsy a jiné podobné výrobky. Vědci již zvedají varovný prst a upozorňují, že nadměrné vysedávání u počítače u dětí ve věku od pěti do patnácti let zvyšuje riziko obezity, kouření a vysoké hladiny cholesterolu. celý text

Když má dítě horečku

Když má dítě horečku Normální teplota našeho těla je individuální a za normu se považuje 36,5 až 37,3 stupně. Záleží na denním čase a pouze u malých kojenců nedochází ke kolísání hodnot a teplota se pohybuje v rozmezí 37 stupňů. Ihned ráno je tělo nejchladnější a večer okolo sedmnácté hodiny je naopak tělo nejteplejší. celý text

Jak získat bělostný úsměv

Jak získat bělostný úsměv Naše ústa nám slouží nejen k přijímání potravy, ale jsou také našim komunikačním nástrojem. Pomocí mimiky vyjadřujeme to, jak se právě cítíme a získáváme verbální i neverbální informace od jiných osob. Zuby jsou jednou z prvních věcí, kterou na druhém člověku hodnotíme. celý text

Žaludeční vředy provází bolest

Žaludeční vředy provází bolest Přibližně každý desátý člověk trpí vředy žaludku nebo dvanáctníku. Vřed je narušení nebo změna na sliznici nebo kůži, jež může vzniknout v kterékoli části lidského těla. Pokud se takové narušení objeví v oblasti žaludku, mluvíme o žaludečním vředu, jestliže se objeví na dvanáctníku, jde o vřed dvanáctníkový. celý text

Diskuse k článku

Zatím nikdo nevložil příspěvek. Buďte první.

© Doktororonline.cz | Reklama