Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Myšlení a naše nálady

Když prožíváme šťastné období, jsme veselí, radostní a vše se nám jeví příjemné a jsme spokojeni. Opakem radosti je smutek, kdy reagujeme na nějakou nepříznivou událost, která nám přináší zklamání, ztrátu, smutek nebo konec naděje. Naše nálada se odráží od toho, co právě děláme a prožíváme a je spojena s hodnocením sebe samého a dané situace.
Bylo zjištěno, že lidé, kteří jsou příliš sebekritičtí a nastartováni na výkon, nesou neúspěch velmi těžce a mají větší sklon k depresím.

Deprese a její příznaky

Někteří lidé mluví o tom, že mají „depku“. Co to vlastně znamená? Takový stav zachycuje, že právě nejsme spokojeni se svým životem a jsme rozladěni, smutní nebo trudomyslní. Pokud však takový stav trvá déle, je intenzivní a narušuje naše běžné každodenní fungování, jedná se o depresi. Deprese je onemocnění celého organismu, které nepostihuje pouze naši náladu, ale i tělo, myšlení a chování. Mezi typické příznaky deprese patří pocity smutku, ztráta elánu až letargie, špatná koncentrace a především velmi snížená sebedůvěra. Člověk postižený depresí potřebuje vynaložit velké úsilí, aby zvládl běžné činnosti.

Časté předsudky o depresi

postižený se musí vzchopit, zatnout zuby – člověk trpící depresemi se o to opakovaně pokouší, ale bez většího výsledku. Takovéto naléhání vyvolává pouze další pocity silné viny a usvědčuje postiženého o své neschopnosti.

deprese znamená, že jsme slabí nebo mentálně zaostalí – to je velký omyl. Deprese nevede k poklesu rozumových schopností. Jedná se o onemocnění jako každé jiné a po léčbě se příznaky zmírní nebo vymizí.

hledá se viník – rodina někdy hledá vinu v sobě. Depresi nemůže nikdo zavinit, je pouze spouštěním něčeho, čím se zranitelný člověk předem skrytě trápí a jako jiné onemocnění velmi citlivě reaguje na stres.

Genetické faktory

Bylo prokázáno, že některé typy deprese se objevují v určitých rodinách, což znamená, že určitá citová zranitelnost je dědičná. Samozřejmě zde hrají vliv i další faktory jako životní styl, stresující zážitky apod. Depresivní onemocnění se také může objevovat v některých rodinách, v následujících generacích. Je však důležité zdůraznit, že se dědí pouze určitá vloha k nemoci, a nikoliv nemoc sama.

Jak podpořit nemocného s depresí

  • Podpořte nemocného, aby vyhledal odbornou pomoc – Čím dříve bude léčba zahájena, tím bude doba léčení kratší. Je vhodné nemocného k lékaři doprovodit a kontrolovat průběh léčby.
  • Buďte stálou oporou – Nemocný potřebuje povzbuzení a pocit důvěry, někdy trvá delší dobu než své pocity „pojmenuje“ a pozná příčinu svých potíží.
  • Nikdy nepodceňujte poznámky o sebevraždě – Pokud se takové výhružky objeví, nenechávejte nemocného samotného.
  • Onemocnění nezlehčujte a nemocného nekritizujte – V každém případě se vyhněte kritizování, napomínaní a extrémnímu naléhání, aby se nemocný více snažil atd. Snažte se o porozumění a buďte shovívaví.
  • Zkuste opatrně navrhnout různé aktivity – Depresivní lidé potřebují společnost a doprovod, ale zpočátku je potřeba zvolit činnosti, které je příliš neunaví. Vždy pečlivě zvažte, co je v silách nemocného, nikdy jej do ničeho nenuťte.

Nestyďte se vyhledat pomoc

Snad každý člověk má nějakou blízkou osobu, která to s ním myslí dobře (sourozence, kamaráda ..). V žádném případě bychom neměli zůstávat se svými pocity osamocení a izolovaní. Hledejte a kontaktujte někoho, komu byste se mohli svěřit. Nejvíce vám mohou pomoci lidé, kteří jsou klidní a chápaví a nebudou vám násilně vnucovat své postoje a názory. Může sice trvat déle než porozumí všemu, co se ve vás děje, ale mohou vám poskytnout podporu a pomoc při vyhledání odborníka. Za depresi se nemusíte stydět a neschovávejte se za svůj strach, nejistotu a rozpaky. Vaše potíže by se ještě více prohloubily.

Odhoďte předsudky

Odborníkem na duševní zdraví a deprese je psychiatr. Lidé mají stále pocit, že k psychiatrům chodí pouze blázni a stydí se jim svěřit a důvěřovat. Věřte, že dobrý psychiatr najde vše, co v dané chvíli potřebujete. Bude vám naslouchat a snažit se vám porozumět. Postupně během rozhovorů a terapie v období krize, najde pacient ke svému terapeutovi zpravidla důvěrný vztah a věří mu. Získá tak pocit bezpečí a důvěry, kterou právě v tuto chvíli potřebuje.
autor: - bb -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Děti a televize

Děti a televize Velká část dětské populace tráví svůj volný čas u svých počítačů nebo u televize. Děti jsou ovlivňovány reklamou na sladkosti, nápoje a chipsy a jiné podobné výrobky. Vědci již zvedají varovný prst a upozorňují, že nadměrné vysedávání u počítače u dětí ve věku od pěti do patnácti let zvyšuje riziko obezity, kouření a vysoké hladiny cholesterolu. celý text

Dětská kresba

Dětská kresba Podle toho jak se jedinec od ranného věku vyvíjí, tak se spolu s ním vyvíjí í dětská kresba, a to bez ohledu na jeho umělecké vlohy. I když se nám může zdát, že je kreslený výtvor málo zdařilý až neobratný, nemusí to být vždy příznakem duševní zaostalosti. Ke každému věku patří specifický vývoj kresby a v podstatě se jedná o proces, který má několik stádií. celý text

Agresivita u dětí

Agresivita u dětí Agresivita je součástí naší lidské přirozenosti. Ve vývoji dítěte hraje agresivita i láska velice důležitou úlohu. Určitá vnitřní prudkost může dodat dítěti energii a motivaci, která je nutná k překonávání různých překážek. Samozřejmě pokud zůstane v mezích, které je dítě schopno podporovat. celý text

Milováním k věčnému mládí

Milováním k věčnému mládí Čerství milenci jsou stále naladěni na sex. Po letech soužití hladiny chemikálií poklesnou a teprve pak vyjde najevo, jak často si který z partnerů přeje pohlavní styk. Ženy o něj většinou stojí o něco méně, což může být dáno tím, že potřebují spíš náruč a pohlazení, nebo jejich partner zanedbá fázi předehry a chuť na sex se nedostaví. celý text

I láska potřebuje palivo

I láska potřebuje palivo Sexuální touhu obou pohlaví spouští androgen testosteron, což je chemická látka, která je mylně nazývána „mužským hormonem". Ve skutečnosti se jedná o hormon sexu a agrese a mají ho jak muži, tak i ženy. Muži ho produkují svými varlaty a nadledvinkami a ženy svými vaječníky a nadledvinakmi. celý text

Diskuse k článku

Zatím nikdo nevložil příspěvek. Buďte první.

© Doktororonline.cz | Reklama