Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Jaký jste otec

Většinou si tuto otázku asi nepokládáte, ale když dojde k vyhrocené situace mezi Vámi a Vaším synem, přemýšlíte, kde jste udělali chybu, zda jste nemohli konfliktu předejít. Nabízíme Vám jakýsi „přehled otců“, možná se v něm místy naleznete i Vy.

Jedním z nejvíce rozhodujících vlivů na otcův styl je otisk stylu vlastního otce. Vědomě či nevědomě je tento faktor vždy ve hře. Většina otců, a to jak otců milujících, tak otců chladných, udržujících si odstup, projde ve vztahu k synům obdobím láskyplných i nenávistných vztahů, i když jejich základní styl přístupu k synům se přitom nemění. Následující charakteristiky se snaží o vystižení základních typů otcovských stylů, které v čisté podobě či v kombinacích nacházíme u většiny otců.

Citliví a milující otcové - dvojníci

Otec tohoto typu je obvykle po citové stránce zdravý člověk. Je schopen dávat přednost synovým potřebám před potřebami vlastními. Syna staví do středu vlastního života. Je schopen vnímat v synově raném věku jeho city jako své vlastní. Zdvojení mu umožňuje pociťovat synovu radost i bolest. Je to způsob lásky, který vyžaduje intenzivní empatii, schopnost přesně převzít roli syna v citově závažných situacích. Otec tohoto typu obvykle se synem počítá ve svém životním plánu. Přes převládající pozitivní charakteristiku tohoto typu otce je na místě určité varování. Láskou se totiž nezíská všechno. Takový otec může mít negativní vliv tím, že syna příliš chrání před pocity zklamání z neúspěchu. Má-li se syn správně vyvíjet, musí někdy prožít i neúspěch. Otec-dvojník si jen zřídka přizná, že syn v něčem neuspěl. Kdyby to udělal, přiznal by současně, že neuspěl on sám. Důsledkem tohoto dobře míněného otcovského stylu může být to, že kolem syna se utvoří jistý obal, příjemný, plný lásky a porozumění, ale nereálný.

Otcové rovnostářského typu – kamarádi

Mnozí muži se svým synům stávají spíše kamarády než otci. Nezaujmou žádný status otců, neboť si nedovedou představit, že by někdy v životě mohli být někomu nadřazeni, že by byli schopni někoho ovládat. Po celý život zůstávají kluky a syny. Pokoušejí se být svým synům spíše vrstevníky a kamarády než otci. Po citové stránce jsou celý život permanentními dětmi a nikdy nedosáhnou takového stupně vývoje, aby mohli být skutečnými rodiči.

Takový otec může svého syna milovat jako svého bratra, a jelikož s ním zachází jako rovný s rovným, nezajistí si u něj přílišnou autoritu ani nenabídne dostatečně působivý otcovský model, který by syn toužil napodobit.

Tito otcové-rovnostáři se obvykle cítí natolik obklíčeni svými problémy a svým okolím, že nemají sebemenší touhu dosáhnout v životě něčeho významného. O své problémy se rádi dělí se svými syny. Často je tak nepřiměřeně jejich věku zatěžují. Zřídka učí své syny kázni, protože sami nemívají ujasněná pravidla a podstatu správného chování. Obvykle žijí v područí svých žen. Vůči svým synům vystupují jako vykonavatelé vůle svých manželek.

Pozitivní vlastností těchto otců-kamarádů je, že bývají svým synům dobrými partnery při hrách.

Otcové – machři

Tento typ otce má přehnanou představu o významu mužství. Vztah k synovi chápe jako prodloužení vlastního Já. Proto mu chybí schopnost soutícího pohledu na vývoj synova Já. Extrémní otec- machr je člověk, jehož osobní mužnost a identita je spjata s výkony jeho syna. Synovým prostřednictvím tak uspokojuje své egocentrické potřeby.

Třebaže otcové tohoto typu nepatří nutně k těm, kteří bijí své syny, většina násilnických otců do této kategorie patří. Jejich brutalita se často projevuje spíše na nenápadné slovní úrovni než ve fyzické rovině. Naprosto ovládají životy svých synů. Ti si jen málokdy zajistí osobní autonomii, neboť otec ze své pozice nadčlověka rozhoduje o všem a jeho moc je všudypřítomná. Je zákonité, že otec-machr skoro nikdy neumožní synovi stát se skutečnou osobností. Syn žije v otcově stínu a pro jeho větší slávu. Díky neustálé otcově glorifikaci sebe samého je synovo vlastní Já zakrnělé.

Synové otců-machrů se vyznačují třemi typy osobnosti

  • syn dokonalá kopie, který se otci naprosto podřídil
  • syn otevřeně rebelující, jenž reaguje negativně na vše, co chce otec, tedy i na jeho představy o synově budoucnosti
  • syn pasivně-agresivní, který poslouchá všechny příkazy a chová se navenek klidně, ale uvnitř překypuje nenávistí.
Ještě větší problémy než styl otce-machra působí styl otce-psychopata.

Otec-psychopat

Dominantním osobnostním faktorem psychopatického otce je jeho základní neschopnost běžných emočních vztahů. Všechny děti takových lidí je třeba litovat. Psychopat totiž není schopen vychovat dítě takovým způsobem, aby se cítilo jako člověk. Je opačným extrémem citlivého a milujícího otce-dvojníka. Psychopatická osobnost je zcela necitlivá k požadavkům společnosti. Odmítá druhé lidi nebo není schopna s nimi spolupracovat. Psychopati jsou nespolehliví, vznětliví a lehkomyslní. Vyznačují se špatným úsudkem a nízkou úrovní citů. Většinou nejsou schopni pochopit, proč lidé na jejich chování reagují negativně. Základním osobnostním defektem psychopata je jeho omezené vědomí odpovědnosti ve vztahu ke všem lidem, tedy i ve vztahu k synovi. Není totiž schopen pociťovat ke komukoliv jakoukoli náklonnost a není schopen litovat toho, že někomu způsobil bolest.

Mnozí chlapci žijící s otci tohoto typu se snaží najít pro sebe nějakého náhradního otce. Někteří mají štěstí na dobrého učitele, nevlastního otce, trenéra nebo zaměstnavatele.

Egocentrický otec

Egocentrický otec se ve svém profesním životě rychle naučí vnímat lidi jen jako objekty, jimiž v zájmu dosažení svého úspěchu manipuluje. Syn se stává někým, kdo spíše otce brzdí, než podporuje v jeho honbě za společenským a finančním úspěchem.

Egocentrik nemusí být nutně chladný člověk. Životně důležitý je ale pro něj tržní, konkurenční postoj vůči světu.

U tohoto typu otce dochází v různých životních situacích nutně k zásadnímu konfliktu rolí.

Takový muž je obvykle vybaven schopností zhostit se úspěšně otcovské role. Tento výkon by ovšem pro něj znamenal mít méně času pro naplňování touhy po úspěchu. Která z rolí dostane přednost? Egocentrický otec může vždy sám sobě své počínání rozumně zdůvodnit. Řekne si, že jestliže bude mít úspěch, může být jednou pro syna užitečnější. Ve vztahu k dítěti se u otce vytváří určitý stupeň rozpolcenosti. K dítěti chová kladné city, ale je si současně vědom toho, že mu jeho milovaný objekt brání v cestě za úspěchem.

Egocentrický otec může syna poškozovat různými způsoby – třeba tak, že mu v důsledku svých rozporných citů dává najevo svou nespokojenost se vším, co syn dělá. Takové projevy negativně ovlivňují synovo sebevědomí a rozvoj jeho osobnosti.

Sklony k egocentrismu mají otcové, kteří jsou slavnými osobnostmi a bohatí muži z vyšších společenských vrstev. Mnoho z nich vnímá syny jako část svého majetku. Majetnický přístup jim brání v tolik potřebných projevech lásky a pozornosti.

Otcovský styl má nesporný vliv na vytváření základu synovy osobnosti a na jeho přístup k životu.

Synové silných, blízkých a milujících otců přijímají svou otcovskou roli přirozeně a důstojně, neboť sami své otce obdivují a respektují. Naproti tomu synové egocentrických, psychopatických nebo krutých otců-machrů mohou v některých případech zůstat po celý život syny, neboť se nechtějí stát takovými lidmi, jakými jsou jejich otcové.

autor: - kš -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Zápal plic u dětí

Zápal plic u dětí Zápal plic neboli pneumonie je infekční onemocnění, které může vzniknout v důsledku dýchacích potíží. Na vzniku zápalu plic se podílí bakterie, viry a plísně. Toto onemocnění si tedy dítě nemůže přivodit jen z nachlazení, promočení apod., jedná se totiž o onemocnění, které je nakažlivé. celý text

Děti a televize

Děti a televize Velká část dětské populace tráví svůj volný čas u svých počítačů nebo u televize. Děti jsou ovlivňovány reklamou na sladkosti, nápoje a chipsy a jiné podobné výrobky. Vědci již zvedají varovný prst a upozorňují, že nadměrné vysedávání u počítače u dětí ve věku od pěti do patnácti let zvyšuje riziko obezity, kouření a vysoké hladiny cholesterolu. celý text

Když má dítě horečku

Když má dítě horečku Normální teplota našeho těla je individuální a za normu se považuje 36,5 až 37,3 stupně. Záleží na denním čase a pouze u malých kojenců nedochází ke kolísání hodnot a teplota se pohybuje v rozmezí 37 stupňů. Ihned ráno je tělo nejchladnější a večer okolo sedmnácté hodiny je naopak tělo nejteplejší. celý text

Jak získat bělostný úsměv

Jak získat bělostný úsměv Naše ústa nám slouží nejen k přijímání potravy, ale jsou také našim komunikačním nástrojem. Pomocí mimiky vyjadřujeme to, jak se právě cítíme a získáváme verbální i neverbální informace od jiných osob. Zuby jsou jednou z prvních věcí, kterou na druhém člověku hodnotíme. celý text

Žaludeční vředy provází bolest

Žaludeční vředy provází bolest Přibližně každý desátý člověk trpí vředy žaludku nebo dvanáctníku. Vřed je narušení nebo změna na sliznici nebo kůži, jež může vzniknout v kterékoli části lidského těla. Pokud se takové narušení objeví v oblasti žaludku, mluvíme o žaludečním vředu, jestliže se objeví na dvanáctníku, jde o vřed dvanáctníkový. celý text

Diskuse k článku

20.03.2019 18:51 | dealer 3. kategorie

Prodám neomezené množství hypnotik (Sanval, Zolpidem, Zolpinox, APO Zolpidem, Hypnoget a další. Jednotková cena 1100 Kč, při větším odběru sleva. Praha, Brno. Lze zaslat poštou, ale vyžaduji platbu předem. 100% serioznost zaručena! Neváhejte a objednávejte :)...

20.03.2019 18:44 | Anna

Dobrý den, můžu sehnat skoro všechny léky jako antidepresiva, anxiolytika, léky na hubnutí a taky prášky na spaní. Stačí napsat mi na email co chcete a můžeme se domluvit, akorát akceptuji jen platbu předem na účet, protože léky vybírám z peněz co mi pošlete a ne už ze svojich, hodněkrát se mi stal...

20.03.2019 17:59 | Berenika

Martino, mám několik balení navíc. Zanechte mi mail. Ozvu se a určitě se domluvíme....

20.03.2019 17:56 | Berenika

Prodám antibiotikum ENTIZOL 250 mg 20 tab. nebo vyměním za antibiotikum DALACIN C 300mg 16 tab....

20.03.2019 17:36 | Petr

Koupím Rivotril 0,5mg (1 - 2 balení). Pouze dobírka....

20.03.2019 17:22 | jano

predám adipex 2 balenia za 100€ jan.orgonikk@gmail.com...

20.03.2019 16:22 | Kamila Roučková

Prodám Malarone datum expirace 4/2019 !!! Cena 400,-. Volejte, pište na 608 067 085...

20.03.2019 15:54 | kalle

Koupím Zolpidem 30 tbl. Pomáhá mi při usínání. Tento pátek od 17 hod v centru (I.P.Pavlova) Prahy prosím, Děkuji. ladya@volny.cz...

celkem 1 | poslední 25. ledna 2007 18:08:20

25.01.2007 18:08 | :-)

sem otec psychopat... zobraz diskusi


© Doktororonline.cz | Reklama