Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Jaký jste otec

Většinou si tuto otázku asi nepokládáte, ale když dojde k vyhrocené situace mezi Vámi a Vaším synem, přemýšlíte, kde jste udělali chybu, zda jste nemohli konfliktu předejít. Nabízíme Vám jakýsi „přehled otců“, možná se v něm místy naleznete i Vy.

Jedním z nejvíce rozhodujících vlivů na otcův styl je otisk stylu vlastního otce. Vědomě či nevědomě je tento faktor vždy ve hře. Většina otců, a to jak otců milujících, tak otců chladných, udržujících si odstup, projde ve vztahu k synům obdobím láskyplných i nenávistných vztahů, i když jejich základní styl přístupu k synům se přitom nemění. Následující charakteristiky se snaží o vystižení základních typů otcovských stylů, které v čisté podobě či v kombinacích nacházíme u většiny otců.

Citliví a milující otcové - dvojníci

Otec tohoto typu je obvykle po citové stránce zdravý člověk. Je schopen dávat přednost synovým potřebám před potřebami vlastními. Syna staví do středu vlastního života. Je schopen vnímat v synově raném věku jeho city jako své vlastní. Zdvojení mu umožňuje pociťovat synovu radost i bolest. Je to způsob lásky, který vyžaduje intenzivní empatii, schopnost přesně převzít roli syna v citově závažných situacích. Otec tohoto typu obvykle se synem počítá ve svém životním plánu. Přes převládající pozitivní charakteristiku tohoto typu otce je na místě určité varování. Láskou se totiž nezíská všechno. Takový otec může mít negativní vliv tím, že syna příliš chrání před pocity zklamání z neúspěchu. Má-li se syn správně vyvíjet, musí někdy prožít i neúspěch. Otec-dvojník si jen zřídka přizná, že syn v něčem neuspěl. Kdyby to udělal, přiznal by současně, že neuspěl on sám. Důsledkem tohoto dobře míněného otcovského stylu může být to, že kolem syna se utvoří jistý obal, příjemný, plný lásky a porozumění, ale nereálný.

Otcové rovnostářského typu – kamarádi

Mnozí muži se svým synům stávají spíše kamarády než otci. Nezaujmou žádný status otců, neboť si nedovedou představit, že by někdy v životě mohli být někomu nadřazeni, že by byli schopni někoho ovládat. Po celý život zůstávají kluky a syny. Pokoušejí se být svým synům spíše vrstevníky a kamarády než otci. Po citové stránce jsou celý život permanentními dětmi a nikdy nedosáhnou takového stupně vývoje, aby mohli být skutečnými rodiči.

Takový otec může svého syna milovat jako svého bratra, a jelikož s ním zachází jako rovný s rovným, nezajistí si u něj přílišnou autoritu ani nenabídne dostatečně působivý otcovský model, který by syn toužil napodobit.

Tito otcové-rovnostáři se obvykle cítí natolik obklíčeni svými problémy a svým okolím, že nemají sebemenší touhu dosáhnout v životě něčeho významného. O své problémy se rádi dělí se svými syny. Často je tak nepřiměřeně jejich věku zatěžují. Zřídka učí své syny kázni, protože sami nemívají ujasněná pravidla a podstatu správného chování. Obvykle žijí v područí svých žen. Vůči svým synům vystupují jako vykonavatelé vůle svých manželek.

Pozitivní vlastností těchto otců-kamarádů je, že bývají svým synům dobrými partnery při hrách.

Otcové – machři

Tento typ otce má přehnanou představu o významu mužství. Vztah k synovi chápe jako prodloužení vlastního Já. Proto mu chybí schopnost soutícího pohledu na vývoj synova Já. Extrémní otec- machr je člověk, jehož osobní mužnost a identita je spjata s výkony jeho syna. Synovým prostřednictvím tak uspokojuje své egocentrické potřeby.

Třebaže otcové tohoto typu nepatří nutně k těm, kteří bijí své syny, většina násilnických otců do této kategorie patří. Jejich brutalita se často projevuje spíše na nenápadné slovní úrovni než ve fyzické rovině. Naprosto ovládají životy svých synů. Ti si jen málokdy zajistí osobní autonomii, neboť otec ze své pozice nadčlověka rozhoduje o všem a jeho moc je všudypřítomná. Je zákonité, že otec-machr skoro nikdy neumožní synovi stát se skutečnou osobností. Syn žije v otcově stínu a pro jeho větší slávu. Díky neustálé otcově glorifikaci sebe samého je synovo vlastní Já zakrnělé.

Synové otců-machrů se vyznačují třemi typy osobnosti

  • syn dokonalá kopie, který se otci naprosto podřídil
  • syn otevřeně rebelující, jenž reaguje negativně na vše, co chce otec, tedy i na jeho představy o synově budoucnosti
  • syn pasivně-agresivní, který poslouchá všechny příkazy a chová se navenek klidně, ale uvnitř překypuje nenávistí.
Ještě větší problémy než styl otce-machra působí styl otce-psychopata.

Otec-psychopat

Dominantním osobnostním faktorem psychopatického otce je jeho základní neschopnost běžných emočních vztahů. Všechny děti takových lidí je třeba litovat. Psychopat totiž není schopen vychovat dítě takovým způsobem, aby se cítilo jako člověk. Je opačným extrémem citlivého a milujícího otce-dvojníka. Psychopatická osobnost je zcela necitlivá k požadavkům společnosti. Odmítá druhé lidi nebo není schopna s nimi spolupracovat. Psychopati jsou nespolehliví, vznětliví a lehkomyslní. Vyznačují se špatným úsudkem a nízkou úrovní citů. Většinou nejsou schopni pochopit, proč lidé na jejich chování reagují negativně. Základním osobnostním defektem psychopata je jeho omezené vědomí odpovědnosti ve vztahu ke všem lidem, tedy i ve vztahu k synovi. Není totiž schopen pociťovat ke komukoliv jakoukoli náklonnost a není schopen litovat toho, že někomu způsobil bolest.

Mnozí chlapci žijící s otci tohoto typu se snaží najít pro sebe nějakého náhradního otce. Někteří mají štěstí na dobrého učitele, nevlastního otce, trenéra nebo zaměstnavatele.

Egocentrický otec

Egocentrický otec se ve svém profesním životě rychle naučí vnímat lidi jen jako objekty, jimiž v zájmu dosažení svého úspěchu manipuluje. Syn se stává někým, kdo spíše otce brzdí, než podporuje v jeho honbě za společenským a finančním úspěchem.

Egocentrik nemusí být nutně chladný člověk. Životně důležitý je ale pro něj tržní, konkurenční postoj vůči světu.

U tohoto typu otce dochází v různých životních situacích nutně k zásadnímu konfliktu rolí.

Takový muž je obvykle vybaven schopností zhostit se úspěšně otcovské role. Tento výkon by ovšem pro něj znamenal mít méně času pro naplňování touhy po úspěchu. Která z rolí dostane přednost? Egocentrický otec může vždy sám sobě své počínání rozumně zdůvodnit. Řekne si, že jestliže bude mít úspěch, může být jednou pro syna užitečnější. Ve vztahu k dítěti se u otce vytváří určitý stupeň rozpolcenosti. K dítěti chová kladné city, ale je si současně vědom toho, že mu jeho milovaný objekt brání v cestě za úspěchem.

Egocentrický otec může syna poškozovat různými způsoby – třeba tak, že mu v důsledku svých rozporných citů dává najevo svou nespokojenost se vším, co syn dělá. Takové projevy negativně ovlivňují synovo sebevědomí a rozvoj jeho osobnosti.

Sklony k egocentrismu mají otcové, kteří jsou slavnými osobnostmi a bohatí muži z vyšších společenských vrstev. Mnoho z nich vnímá syny jako část svého majetku. Majetnický přístup jim brání v tolik potřebných projevech lásky a pozornosti.

Otcovský styl má nesporný vliv na vytváření základu synovy osobnosti a na jeho přístup k životu.

Synové silných, blízkých a milujících otců přijímají svou otcovskou roli přirozeně a důstojně, neboť sami své otce obdivují a respektují. Naproti tomu synové egocentrických, psychopatických nebo krutých otců-machrů mohou v některých případech zůstat po celý život syny, neboť se nechtějí stát takovými lidmi, jakými jsou jejich otcové.

autor: - kš -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Agresivita u dětí

Agresivita u dětí Agresivita je součástí naší lidské přirozenosti. Ve vývoji dítěte hraje agresivita i láska velice důležitou úlohu. Určitá vnitřní prudkost může dodat dítěti energii a motivaci, která je nutná k překonávání různých překážek. Samozřejmě pokud zůstane v mezích, které je dítě schopno podporovat. celý text

Únava jako nemoc

Únava jako nemoc Každý z nás už určitě zažil v životě pocit, kdy se cítil naprosto vyčerpaný, energie se zoufale vytrácí a unavíme se už ranním probuzením. Nezvládáme běžné pracovní záležitosti, natož pak přátele a své blízké. Pro řadu lidí přechází tento stav v chronickou trvalou poruchu. celý text

Prevence zubního kazu

Prevence zubního kazu Zubní kaz patří k nejrozšířenějším onemocněním. Jestliže chceme mít zdravý a krásný chrup, musíme mu také věnovat dostatečnou péči. Způsob prevence zubního kazu je v podstatě jednoduchá záležitost. celý text

Hyperkinetická porucha

Hyperkinetická porucha K základním příznakům hyperkinetické poruchy patří hyperaktivita (nadměrná pohyblivost, problém vydržet v klidu), porucha pozornosti (dítě se nedokáže soustředit), impulzivita. Tyto potíže se vyskytují dlouhodobě a v míře, která je nepřiměřená věku dítěte. celý text

Zlatý lék

Zlatý lék Med se už před 4000 lety používal jako léčebný prostředek. Tento přírodní produkt byl znám jako sladidlo už v době kamenné. Medu si vážili staří Řekové. Sám Hippokrates mu při svých léčbách s oblibou holdoval. Tělo se díky medu může lépe bránit proti nemocem, aktivovat ochablé procesy látkové výměny, a posilovat tak životní energii. Nejslavnějším medem na světě je tymiánový, který pochází z Řecka. celý text

Diskuse k článku

16.11.2018 20:38 | WE OFFER ALL KIND OF

Seeking For Working Capital To Start A New Business Or To Expand Existing Business. Interested Parties Should Contact Us For More Information Through Via E-mail: SuiteCapitals@gmail.com ( SuiteCapitals@post.com )...

16.11.2018 20:34 | Michal

Predám diazepam 4x plata po 10 ks, sila 10 mg. Cena 400 za platí. marcel140@azet.sk...

16.11.2018 19:52 | Roman

Prodám . Diazepam 10mg 9ks hypnogen 100tab 1ks Tramal 100mg 5ks Pouze Ostrava. ...

16.11.2018 19:29 | Jana Kerlikova

Lze přivézt do Brandýsa?...

16.11.2018 19:18 | Onx

Prodám hypnogen 100 tablet Praha onxanagain@gmail.com...

16.11.2018 19:07 | Onx

Prodám hypnogen 100 Praha onxanagain@gmail.com...

16.11.2018 17:17 | Zuzka

Reaguji na paní Vaalerii...

16.11.2018 17:16 | Zuzka

Dobrý den měla bych zájem o tramal máte ho ještě?Jsem z Boleslavi,spěchám zuzkapech@seznam.cz...

celkem 1 | poslední 25. ledna 2007 18:08:20

25.01.2007 18:08 | :-)

sem otec psychopat... zobraz diskusi


© Doktororonline.cz | Reklama