Doktoronline.cz - vše o zdraví a pro zdraví.


www.doktoronline.cz

Výchova dívek nejen v Čechách

Každý rodič si jistě klade čas od času otázku, co má dělat proto, aby vychoval své dítě nejlépe. Co všechno vlastně naše dítě ovlivňuje? Některé studie tvrdí, že nejdůležitější jsou první roky života dítěte, jiné vyzdvihují metodu odměny a trestu.

Své také při výchově udělají média. Na tuto otázku zkrátka neexistuje jednoznačná odpověď. Rodiče se někdy cítí nejistí a mají strach, aby ve své výchově neudělali chybu. K tomu abychom své děti vychovali dobře, nepotřebujeme pedagogické vzdělání. Nejdůležitější je, že děti chtějí vždy své rodiče milovat a také být jimi milovány. Na prvním místě stojí vždy pocit jistoty, bezpečí, spolehlivost a stanovení hranic.

Vytrácí se odpovědnost

V dnešním světě se začíná vytrácet odpovědnost. Zvláště pro mladistvé  a mladé dospělé je namáhavé převzít určité povinnosti a stát se opravdu dospělým. Ano dospělost je namáhavá a znamená určité starosti, ale musíme se snažit ze všech sil převzít nad svým životem kontrolu. Dospělost je něco víc než dosáhnout plnoletosti, vzdělání získat práci a finanční zázemí. Generace našich rodičů měla určité životní fáze jasně dané, avšak dnešní svět je již jiný.

Krize výchovy?

Podle odborníků se výchova mladistvých a dětí ocitá v krizi. Rodiče to nemají lehké velké pracovní zatížení, nedostatek času, snaha o zabezpečení rodiny vede často k tomu, že i děti jsou okrádány o dětství. Děti jsou také přetěžovány a jsou na ně kladeny vysoké nároky. I když děti dostávají dražší dárky než tomu bylo v minulosti a jsou mimo školu striktně organizovány, chybí jim jistá volnost ke skotačení a hraní. V některých extrémních případech nemají vytvořené žádné rezervy na odpočinek a uvolnění. Důsledkem vznikají poruchy pozornosti, nápadné chování různá tělesná a duševní onemocnění. S dětmi bychom neměli zacházet ihned jako s dospělými o mnohé bychom je ochudili.

Mediální příklady

V reklamách, filmu a televizních seriálech je ukazován nadstandardní blahobyt, který by mladí lidé také chtěli nejlépe bezpracně získat. Je těžké vysvětlovat, že pokud si chceme koupit nové auto, musíme na něj dlouhodobě vydělávat a šetřit. Neschopnost počkat v životě na ten správný čas, může v komerční společnosti směřovat ke krádežím, kterých se dopouštějí mladiství, kterým dospělí nestanovili žádné hranice. Vychovávat znamená pomoci zprostředkovávat hodnoty, vytvářet jistou volnost a také současně stanovit jisté mantinely, co je ještě možné a co nikoli. Určení mantinelů dnes potřebují děti zejména tam, co se týká konzumního života, televize a večerního ukládání ke spánku. Rodina je základna, kde se dítě co se dítě doma nenaučí lze dohnat jen ztěží. I když se to nezdá je výchova dnes mnohem těžší. Musíme se potýkat s celou řadou problémů : nezaměstnanost, nedostatek finančních prostředků, tlak konzumu, vnitřní nejistota, počítače, násilí a brutalita, vlastní problémy.

Jak to vidí dívky?

V médiích se dnes vytváří nový obraz dívek a mladých žen. Mladým dívkám je vštěpováno, že musí být perfektní. Z toho také plyne, že řada dívek se cítí  být nespokojena se svým tělem, pochybuje o sobě a cítí se nejisté. Neustálým „pitváním" svých malých a velkých problémů někdy dospívající dívky nemají ani čas na nic jiného, co by je rozptýlilo a zabavilo. Mnozí psychologové dokládají, že dnešním mladým dívkám připadá život těžký i přes povrchnost. Dostavuje se pocit, že požadavky rodičů a školy jsou neúměrné. Zhruba do věku deseti let jsou dívky bystré a nadmíru sebevědomé, ale jakmile začnou přecházet do puberty, jejich obraz se náhle mění. Věří si daleko méně, stavějí se ke všemu jako méně schopné. Místo toho se zabývají daleko více svým zevnějškem a od podstatných věcí unikají. U některých se péče o zevnějšek stává téměř posedlostí. Očekávání vůči mladým dívkám v předchozích letech nesmírně vzrostla. Ač by se to někomu nemuselo zdát, nemají to dnešní dívky v ničem lehčí než v předešlých generacích.

To už je minulost

Dříve jsme měli za to, že žena je něco méně než muž méně užitečná a svým způsobem také méněcenná. Později nastalo období, kdy feministky vyhlásily rovnost pohlaví. Rozdílnosti se zredukovaly pouze na sociální nerovnosti. Samotné dívky se však mnohdy bránily svobodnému rozvoji.

Kdo je silnější?

Z jistého pohledu jsou dívky silnější než chlapci. Již v matčině těle jsou méně ohroženy, méně často zemřou před porodem a vlastní porod plodu ženského pohlaví je méně ohroženo komplikacemi. V jistém směru zrají dívky rychleji a v jiných oblastech zase pomaleji. Je potřeba také vzít v úvahu, že každé dítě má své vlastní tempo vývoje.

Dispozice ženského pohlaví

  • I když je pohlaví od počátku dáno, vytváří se teprve šestý až osmý týden po oplodnění. U dívek jsou všechny vaječné buňky vytvořeny už ve čtvrtém měsíci gravidity.
  • U chlapců se semeno vytváří teprve před pubertou. Chlapci také trpí třikrát častěji poruchou čtení.
  • Chlapci spalují větší množství kalorií, protože mají více svalové hmoty.
  • Děvčata svobodněji projevují svoje city a starostlivost.
  • Chlapci (a muži také) podstatně častěji páchají sebevraždy.
  • Děvčata jsou bojácnější, chlapci zase agresivnější.
  • Děvčata vyrostou v průměru ve třinácti letech. Chlapci přicházejí do puberty o jeden a půl až dva roky později a k tomu, aby vyrostli, potřebují delší dobu.

Veďte dívky k vlastní sebedůvěře

Rodičovskou lásku nikdy nevažte na nějaké podmínky typu: „jestliže budeš hodná holčička, budu tě mít ráda." Všechny děti potřebují cítit bezpodmínečnou lásku. Zvláště pro děvčata je důležité zažít, že láska není vázána na splnění nějakých podmínek, protože to podrývá jejich sebedůvěru. Pouze ten, kdo se cení a má se rád, může také milovat ostatní. Člověk může totiž rozdávat druhým pouze z toho, co má sám.

Komunikujte a respektujte její názory

Ženy si opakovaně stěžují, že jim okolí nenaslouchá. Je to jeden z hlavních komunikačních problémů mezi pohlavími. S vaší dcerou mluvte o nejrůznějších tématech a vyslechněte její názory. Snažte se ji podpořit v tom co jí baví, popř. hledejte v čem je dobrá a stimulujte ji. Až vyroste, podporujte ji, aby rozvíjela svoje vlastní názory a snažte se je akceptovat.

Podporujte růst osobnosti

Každý člověk je jedinečná osobnost se svými specifickými rysy, silnými a slabými stránkami. Ukažte své dceři, že je nezaměnitelná a že ji máte rádi. Chvalte ji odmala za úspěchy a povzbuzujte ji k dalším výkonům. Chvála i kritika by měly být v rovnováze, protože jedině tak se rozvíjí u dítěte realistické sebehodnocení. Jedině ten, kdo zná své silné a slabé stránky získává cit pro své vlastní možnosti.

Nechte chybovat

Podle mnohých psychologů mají rodiče tendenci chránit více své dcery než syny. Jestliže je však dívka chráněna až příliš, ztrácí tím svou sebedůvěru a kompetentnost. Stará metoda pokusu a omylu je tím nejlepším způsobem, jak se vyvarovat dalších chyb.
autor: - bb -

PřihlášeníZapomenuté heslo

Další články

Co tajíte svému lékaři?

Co tajíte svému lékaři? Říkáte svému lékaři všechno, nebo si myslíte, že ho „to" nemůže zajímat? Na slova jako zdržování nebo obtěžování zapomeňte, vždyť lékař je za svou péči placený a měl by se chovat jako profesionál. celý text

Dá se šikana léčit?

Dá se šikana léčit? Šikana je forma násilí opakovaně zaměřená na osobu, která se zdá být slabší nebo neschopná se násilí bránit. Objevuje se často v dětství, hlavně mezi školními dětmi, nicméně obětí šikany mohou být i dospělí lidé na pracovišti, a to jak ze strany kolegů, tak nadřízených. celý text

Manupresura

Manupresura Tlak prstů patří mezi nejstarší a nejjednodušší způsoby ovlivňování akupunkturních bodů. Výhodou této metody je, že nemocný si může tuto léčbu provádět sám. Naproti tomu akupunkturu může provádět pouze školený lékař. celý text

Dětské zlozvyky

Dětské zlozvyky Dětské zlozvyky k dětem patří a jsou poměrně běžnou záležitostí. Samy o sobě většinou přinášejí dětem uklidnění při napětí, úzkosti, strachu, nejistotě a můžou taky vyjadřovat vztek, zklamání nebo nudu. Zlozvyky jsou, zvláště pokud trvají delší dobu, určitou formou neurózy. celý text

Menstruace a menstruační bolesti

Menstruace a menstruační bolesti Průběh menstruačního cyklu řídí mozková centra v hypotalamu, která slouží jako „menstruační hodiny". Svůj vliv má také podvěsek mozkový (malá žláza s vnitřní sekrecí), která je umístěna na spodině mozku. Z podvěsku mozkového se vyplavuje několik hormonů a dva z nich jsou velice důležité. celý text

Diskuse k článku

Zatím nikdo nevložil příspěvek. Buďte první.

© Doktororonline.cz | Reklama